63 272 08 65

16.09.2016 r.

15 wrzesień 2016
W dniu 16 września 2016 r. sekretariat Centrum Szkoleniowego "Wiedza" w Kole czynny w godzinach 7.30-10.00.

Harmonogram zjazdów w roku szkolnym 2016/2017

7 wrzesień 2016
W dniu 23-24 września 2016 r. odbędzie się pierwszy zjazd w roku szkolnym 2016/2017. Dla słuchaczy rozpoczynających naukę w naszej szkole zorganizowane będzie spotkanie organizacyjne w piątek o godz. 16.00. Po spotkaniu odbędą się zajęcia zgodnie z planem. 

Zapraszamy do zapisów osoby w wieku 40+

12 kwiecień 2016
Otwieramy następujące kierunki w Szkole Policealnej dla osób w wieku 40+

- technik informatyk,
- opiekunka środowiskowa,
- florysta,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- opiekun osoby starszej,
- opiekun medyczny. 
Nauka trwa w zależności od kierunku od 2 do 4 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i w soboty.
 

ZAPRASZAMY!