63 272 08 65

Harmonogram zjazdów, 2019-2020, sem. I

26 sierpień 2019
Pierwszy zajzd dla wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego "Wiedza" w Kole odbędzie się 20 i 21 września 2019 r. W piątek 20.09.2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się dla wszystkich spotkanie organizacyjne, po którym będą zajęcia zgodnie z planem. Harmonogam zjazdów na semestr 1 został zamieszczony w załączniku w 2 formatach (doc i pdf). 

Szkolenie: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

14 czerwiec 2019
Centrum Szkoleniowe "Wiedza" w Kole ogłasza nabór na szkolenie: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej średnie, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie są pozabwione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona lub organiczona. Szkolenie skierowane jest szczególnie do osób, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Koszt szkolenia 1600 zł. Liczba godzin 280.

Matura 2019 - terminy

6 marzec 2019