63 272 08 65

Zapraszamy do zapisów osoby w wieku 40+

12 kwiecień 2016
Otwieramy następujące kierunki w Szkole Policealnej dla osób w wieku 40+

- technik informatyk,
- opiekunka środowiskowa,
- florysta,
- asystent osoby niepełnosprawnej,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- opiekun osoby starszej,
- opiekun medyczny. 
Nauka trwa w zależności od kierunku od 2 do 4 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i w soboty.
 

ZAPRASZAMY!

Matura 2016 - informacje dla zdających

8 marzec 2016

Harmonogram zjazdów II sem. 2015/2016

7 styczeń 2016