63 272 08 65

Rada Pedagogiczna

25 sierpień 2014
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po egzaminach poprawkowych i dodatkowych oraz organizacyjna dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza" w Kole odbędzie się 16 września 2014 r. o godz. 16.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

2 lipiec 2014
Centrum Szkoleniowe "Wiedza" w Kole zaprasza do szkół dla DOROSŁYCH!

Przyjmujemy zapisy do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego 2-letniego po ZSZ oraz 3-letniego po gimnazjum. Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia w Szkole Policealnej, w której nauka trwa od 1 roku do 2 lat: technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik rachunkowości, asystent osoby niepłenosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk. Zapisy: ul.Kolejowa 5, 62-600 Koło, tel. 63 2720865, e-mail: kolo@cswiedza.pl ZAPRASZAMY   

Wyniki egzaminu maturalnego

26 czerwiec 2014
Świadectwa maturalne oraz informacje o wynikach z egzaminu maturalnego będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 27 czerwca 2014 r. w godzinach 12-16.